Dalmålsakademins dialektpod på många olika dalmål

Inspelningar på Sollerömål från Sollerö hembygdsförenings hemsida

DUKTÄRN i ÄN, teater på dalska. Öna byalag.

Sven Erik Petterssons intervjuer

Anna Broman och Gunnar Påls berättar om skor, småfolk, kolning, Sollerön, livsöden och annat. Inspelat 1980 av Sven Erik Pettersson. Publicerat med tillstånd av Siljansfors skogsmuseum.

Del 1:

Del 2:

Färnäs-Dalska