Läde

Kort historik om Läde fäbodar

Strax väster om järnvägen till Älvdalen, ca. 12 km. nordväst om Mora ligger Läde. En relativt stor fäbodvall. Fäboden har anor ända tillbaka till 1500-talet då den förste skatteskrivna bonden finns registrerad i skattelängderna. Det finns dock ett ”ödesböle” (fornlämning) utanför fäboden som anlades redan mellan 900- och 1100-talet.

Det är osäkert om Läde under första tiden var en by eller ett fäbodställe. Efter 1670-talet är Läde dock registrerat som ett fäbodställe.

Före storskiftet i mitten av 1800-talet nyttjades Läde av fäbodbrukare från byarna Selja- Hemus, Långlet, Kråkberg, Öna och Östnor. Efter storskiftet kom Läde att tillhöra Selja- Hemus och Östnor.

Läde var ett viktigt fäbodställe för dessa byar på 1800-talet. Då betade ca. 600 kreatur här på för- och sensommaren.

Idag har Läde dock karaktären av sommarstugeboende och de sista som ”byffrade” upp hit med sina kreatur, gjorde så på 1960-talet. Här finns dock ännu en jordbrukare som håller landskapet öppet och som även för boskap i fäboden.

Föregående:
Nästa: