Mora Noret

Mora-Noret eller bara Noret är en gammal by, numera del i Mora tätort. I Mora-Noret återfinns bland annat en av Mora kommuns största arbetsplatser Mora lasarett (nära 1600 av Moras invånare jobbar inom offentliga sektorn). Där ligger också Mora-Norets köpcentrum som präglas av stormarknader och lågprisvaruhus.

Namnet kommer av det nor vid Dalälven på vilket byn var belägen. Mora-Noret har ibland räknats som kyrkby i Mora, trots att den varit belägen på andra sidan Österdalälven ganska långt från kyrkan, och länge räkades som en by skild från Morastrand. Redan 1493 omtalas en ’biörn i norett’, 1551 skrevs namnet ’Noredt’. På 1910-talet fanns här 129 gårdar, snickerifabrik, den 1908-09 byggde Skogsvårdsstyrelsens förklängningsansstalt samt Siljansbolagets sågverk med kontor och arbetarboställe. Här fanns före 1830-talet ett gästgiveri innan det flyttade till Morastrand, samt ett officersboställe.[1]

Foto taget från Morasidan av älven 19100827. Från Albert Kahns arkiv. Unikt med färgfoto 1910.

Foto taget från Morasidan av älven 19100827. Från Albert Kahns arkiv. Unikt med färgfoto 1910.

Föregående:
Nästa: