Utmeland

Utmeland

Byn har gamla anor, skrevs 1553 Utmelanda. Den bestod i äldre tid av två byklungor - Norra Utmeland eller Utmelandsholen…
Nusnäs

Nusnäs

Redan från tidig medeltid finns information som tyder på att här funnits bosättningar med jordbruk och hantverk som huvudsyssla. I…
Morkarlby och Hemus

Morkarlby och Hemus

Morkarlby är en gammal by i Mora. Morkarlby var sen gammalt en av Moras viktigare byar. Redan 1457 var en av…
Ryssa

Ryssa

Fäboden som blev by I byns äldre historia har sjön och ån spelat en stor roll eftersom våra förfäder sökte…
Läde

Läde

Kort historik om Läde fäbodar Strax väster om järnvägen till Älvdalen, ca. 12 km. nordväst om Mora ligger Läde. En…
Mora Noret

Mora Noret

Mora-Noret eller bara Noret är en gammal by, numera del i Mora tätort. I Mora-Noret återfinns bland annat en av…
Mora Strand

Mora Strand

Morastrand är den centrala delen av orten Mora och var tidigare en egen ort i Mora socken och Mora landskommun.…
Bergkarlås-Risa

Bergkarlås-Risa

Bergkarlås är en småort i Mora socken i Mora kommun. Bergkarlås ligger mellan Mora och Orsa ett par kilometer bort…
Bonäs

Bonäs

Bonäs brukar kallas för Sveriges längsta radby. Den sträcker sig, med gårdarna som ett pärlband utefter bygatan, i en längd…
Eldris

Eldris

Eldris är en fäbod som hör till byn Långlet. Namnets Eldris ursprungsbetydelse Det finns tre olika förklaringar till namnet Eld…
Fu

Fu

Fu är en liten by i Mora kommun och Mora socken, Dalarnas län. Byn ligger vid riksväg 70, omkring en…
Färnäs

Färnäs

Färnäs är en tätort i Mora kommun. Orten ligger strax öster om Mora. Det centrala stråket genom Färnäs är Färnäs…
Garsås

Garsås

Presentation av byn Garsås ligger, på sin högsta punkt ca 250 m över havet och 89 m över Siljan, med…
Gesunda

Gesunda

Gesunda är en tätort i Mora kommun. Orten ligger på fastlandet i Solleröns socken, nedanför det 514 m höga Gesundaberget,…
Gopshus

Gopshus

Gopshus är en ort i Mora socken i Mora kommun, Dalarnas län. Orten ligger vid Österdalälven, vid Spjutmosjöns sydvästra strand.…
Isunda

Isunda

Isunda, liten by i Mora kommun. Ligger ca 8 km från Mora. Nära vägen ut till Sollerön vid Siljan, Vikaviken.
Kråkberg

Kråkberg

Kråkbergs by består av ett 60-tal gamla gårdar väl samlade i tre klasar, Sur-i-Byn, Nord-i-Byn och Ost-um-Åkern, och modern villabebyggelse…
Långlet

Långlet

Långlet är en vacker liten by intill Österdalälven c:a 7 km Nordväst om centrala Mora. ”– Kommer man hit körvägen…
Oxberg

Oxberg

Den bofasta befolkningen i Oxberg uppgår i dag (år 2013) till 153 personer. Av dessa är ca 30% pensionärer och…
Selja

Selja

Selja är en tätort i Mora kommun, Dalarnas län. Orten ligger i på södra sidan av Österdalälven i Mora socken,…
Ulvsjö

Ulvsjö

Ulvsjö, liten plats, by, som tidigare hade ca 70 invånare med skola och affär. Numera ca 7 invånare. Belägen ca…
Vattnäs

Vattnäs

Vattnäs är en tätort i Mora kommun. Orten ligger mellan Mora och Orsa, vid Orsasjöns strand och Inlandsbanan.
Vika

Vika

Vika by är en långsträckt by vid E 45:an 9 km söder om Mora indelad i tre delar, södra, norra,…
Vinäs

Vinäs

Vinäs är en tätort och by i Mora kommun, Dalarnas län, belägen vid Vinäsfjärden, som är den nordligaste delen av…
Öna

Öna

Öna är en ort i Mora kommun och del av tätorten Mora. Öna ligger cirka två kilometer nordväst om Mora…
Östnor

Östnor

Namnet byalag är en äldre beteckning (1600-talet) på en grupp (lag) som styrde och ställde i respektive by. Byalaget kallade…