Vika

Vika by är en långsträckt by vid E 45:an 9 km söder om Mora indelad i tre delar, södra, norra, samt där emellan den centrala delen, Stenis. Antalet invånare i byn är ca 600 men är nu inne i en generationsväxling då många barnfamiljer flyttar hit vilket är glädjande.

I samband med Mora hembygdslags grundande 1973 bildades Vika byalag, byns hembygdsförening som nu har ca 120 betalande medlemmar. Enligt stadgarna från 1990 är byalagets syfte bl a att söka bevara ”säregna munart” som ännu talas i byn, dvs bevara Vikamålet.

Vikas hemsida

Föregående:
Nästa: