Öna

Öna är en ort i Mora kommun och del av tätorten Mora. Öna ligger cirka två kilometer nordväst om Mora centrum. Byn grundades på 1500-talet.[2]

Öna var förr kringfluten av Dalälvens grenar, därav namnet. Då Karl-Erik Forsslund besökte byn 1918 bestod den av 53 gårdar. Tillsammans med grannbyarna Östnor, Kråkberg, Långlet och Selja hade den Moras sämsta odlingsmark, som mestadels bestod av sand, och måste bättras på med torv för att kunna odlas. Byns fäbodar låg vid Kräggån i närheten av Venjanssjön, långt från byn. Byarna Östnor, Kråkberg och Öna var kända för sina binäringar. Bönderna gjorde gelbgjuteriarbeten, mässingskammar och spolmaskiner, vävskedar, och korgarbeten, vävnader och fällar, dalahästar och laggkärl som såldes söderut i landet.[3]

Öna bys hemsida

Föregående:
Nästa: