Oxberg

Den bofasta befolkningen i Oxberg uppgår i dag (år 2013) till 153 personer. Av dessa är ca 30% pensionärer och ca 15% under 20 år. Männen/pojkarna är något fler än kvinnorna/flickorna .

Byn har ca 150 gårdar. Av dessa är ca 2/3 permanentbostäder. Detta innebär att särskilt under sommartid ökar antalet boende i byn påtagligt genom att flera gårdar/hus nyttjas som fritidsbostäder.

Sysselsättning

Flertalet av de yrkesverksamma som har ett permanentboende i Oxberg arbetar utanför byn, de flesta i Mora och några på andra orter i framför allt stockholmstrakten och mälardalen men även i Norge, där de då bor i veckorna.

Länk till Oxbergs hemsida

 

Föregående:
Nästa: