Östnor

Namnet byalag är en äldre beteckning (1600-talet) på en grupp (lag) som styrde och ställde i respektive by.

Byalaget kallade jordägarna med hjälp av ”budkavle” till en bystämma, som leddes av en ålderman.
Det fanns en byordning, som reglerade skyldigheter och rättigheter med avseende på gemensam
egendom, skötsel av boskap, fattigvård med mera.

Östnors byalag är idag en ideell förening. Syftet är i huvudsak att dokumentera, kartera och tillhandahålla fakta om byns kulturella och historiska arv. Det praktiska arbetet utförs av enskilda personer och i arbetsgrupper.

Mer om Östnors byalag finns på byns egna  hemsida: Östnors byalags hemsida

 

Östnorsbilder

Släkttavla

Olofsholmen 2020-11-11 Original

Ny skrift om Olofsholmen

 

Pågående aktiviteter och projekt

 Arkiv

Bygga upp och ta i drift ett byarkiv avsett för förvaring och tillhandahållande av bilder, kartor,
dokument m.m. Kontaktperson: Per Aronsson (
per.aronsson@mail.se)

 

Släktregister (Åstnåsfok)

Tillhandahålla och löpande uppdatera ett släktregister som omfattar hela Östnors by.
Kontaktperson: Anders Sisell (
anders.sisell@mora.se)

 

 Gårdar

Dokumentation av byns gårdar 1848.
Kontaktperson: Ingmar Kånåls (
finningmar@live.se)

 

 Namn

Dokumentation och kartering av äldre geografiska benämningar.
Kontaktperson: Ingmar Kånåls (
finningmar@live.se)

 

 Fäbodar

Dokumentation av fäbodar.
Kontaktperson : Mats Morell (
matsmor@online.no)

 

Framtagna rapporter och sammanställningar

Bygdeliv – Irene Karlsson Susanne Brodde
Östnors historia – Anders Romson
Järnframställning – Anders Noren
Storskiftet 1848 – Anders Noren
Gamla Östnorsbyggnader – Anders Noren
Bevarade härbren – Anders Noren
Boggheds historia – Anders Noren
Duvmyren – Anders Noren
(Kartering av smedjor) – Anders Noren
Jakten på Potebruket. – Anders Noren
Spjutspetsfynd – Anders Noren

Nästa: