Östnor

Namnet byalag är en äldre beteckning (1600-talet) på en grupp (lag) som styrde och ställde i respektive by.

Byalaget kallade jordägarna med hjälp av ”budkavle” till en bystämma, som leddes av en ålderman.
Det fanns en byordning, som reglerade skyldigheter och rättigheter med avseende på gemensam
egendom, skötsel av boskap, fattigvård med mera.

Östnors byalag är idag en ideell förening. Syftet är i huvudsak att dokumentera, kartera och tillhandahålla fakta om byns kulturella och historiska arv. Det praktiska arbetet utförs av enskilda personer och i arbetsgrupper.

Mer om Östnors byalag finns på byns egna  hemsida: Östnors byalags hemsida

 

Östnorsbilder

Släkttavla

Arkivregister

 

Pågående aktiviteter och projekt

 Arkivet i bystugan

Bygga upp och ta i drift ett byarkiv avsett för förvaring och tillhandahållande av bilder, kartor,
dokument m.m. Kontaktperson: Karin Högberg (kmhogberg73@gmail.com)

Släktregister (Åstnåsfok)

Tillhandahålla och löpande uppdatera ett släktregister som omfattar hela Östnors by.
Kontaktperson: Anders Sisell (
anders.sisell@mora.se)

 

 Gårdar

Dokumentation av byns gårdar 1848.
Kontaktperson: Ingmar Kånåls (
finningmar@live.se)

 

 Namn

Dokumentation och kartering av äldre geografiska benämningar.
Kontaktperson: Ingmar Kånåls (
finningmar@live.se)

 

 Fäbodar

Dokumentation av fäbodar.
Kontaktperson : Mats Morell (
matsmor@online.no)

 

Framtagna rapporter och sammanställningar

Östnors skrifter går även att beställa i pappersform från Lasse Aronsson 070-6337932.

Östnors historia 2001

Smedjor i Östnor 2013

Potebruket 2013

Olofsholmen 2020

Några dokumentationer 2021

Klocktillverkning och symaskinsfabrik 2012

Järnframställning 2006

Idrottsprofiler i Östnor 2020

Duvmyren 2002

Bygdeliv i Östnor 1998 Utg feb.2021

Nästa: