Kråkberg

Kråkbergs by består av ett 60-tal gamla gårdar väl samlade i tre klasar, Sur-i-Byn, Nord-i-Byn och Ost-um-Åkern, och modern villabebyggelse i de områden som tidigare utgjorde byns åkrar och ängar. Dit hör också Finnsnäs, Knaggnäs och Kålkitt på västra sidan av väg 70. Ett antal industrier och andra företag är belägna norr om bykärnan utmed huvudgatan, Kråkbergsvägen. Strandremsan utmed Orsasjön har dragit till sig både permanent- och fritidsboende.

Länk till Kråkbergs hemsida

Föregående:
Nästa: