KORTFAKTA OM DALSKA

-Dalska är en synonym till ordet ”Ovansiljansmål”. Benämningen ovansiljansmål används mest inom språkforskningen.

-Utöver Ovansiljansmål (dalska) finns ett antal andra dialekter inom Dalarna. (se kartan)

-Det finns sju lokala uttalsvarianter av Dalska. (se karta)

-Dalska är politiskt klassat som en dialekt. 

-Dalska anses språkvetenskapligt vara ett eget språk.

Mer om dalska

Vad är dalska? Till skillnad från de olika bygdemål, munarter oich dialekter, som talas i olika delar av Dalarna är dalskan enligt språkforskningen ett eget språk och inte en variant av övriga tungomål i Dalarna. Dalskan är det gemensamma språk, som talas i Älvdalen, Mora, Orsa, Sollerön, Våmhus, Venjan och Ore. Om detta språk skriver språkvetaren Lars Levander, som är den som grundligast forskat i ämnet,att vi här har att göra med det språk, som med viss rätt kallats ´dalmålet´ i egentlig mening och som skiljer sig så markant från övriga trakters mål både vad gäller ålderdomligheter och särutveckling, att det därför utgör ett eget särskilt språk. (Levander: Dalmålets beskrivning och historia.) Alltså när morabor, älvdalingar eller andra personer från OvanSiljan träffas och samtalar på sitt modersmål så sker detta på det gemensamma nedärvda språket dalska med rötter i fornnordiskan. Några svårigheter att förstå varandra har man inte.Man talar ju samma språk. Att språket i dessa olika socknar ibland skiljer sig i fråga om intonation och i vissa få ordval bereder därvidlag inga svårigheter. Lika litet som när en amerikan och en engelsman samtalar. Båda talar engelska. Inte engelska och amerikanska. Följaktligen frågar man i nämnda socknar inte en person om hon eller han talar,älvdalsmål, moramål, orsamål etc utan om vederbörande talar dalska, dvs ”dalsker du? ”

Ofta användes termer som t.ex moramål, älvdalsmål,orsamål eller dalmål  när man egentligen menar ”dalska”,vilket i hög grad är ägnat att skapa förvirring. Något speciellt enhetligt moramål, älvdalsmål, orsamål etc finns egentligen inte. Allra minst finns något enhetligt dalmål betecknande ett för landskapet gemensamt tungomål varför termen är obrukbar i alla avseenden om man inte därmed vill beteckna den sjungande intonation som de flesta uppvuxna i Dalarna har även när de talar svenska. Vad som finns är ett antal bygdemål samt dalska, som är ett eget språk att jämställas med svenska, norska, danska, isländska.

// L Torslund

DALSKA LT

Listor med skrifter på dalska, även övrigt ”dalmål”

Lista i författarordning Lista i titelordning