Bonäs

Bonäs brukar kallas för Sveriges längsta radby. Den sträcker sig, med gårdarna som ett pärlband utefter bygatan, i en längd av ca 5 km från norr till söder.
Traditionen säger att byn tidigare legat nere vid Orsasjön, för att sedan ha flyttats upp längs kanten av flygsandfältet.
Många gårdar i Bonäs har kvar sin gamla karaktär med kringbyggda gårdstun. De ligger tätt tillsammans med lador och härbren mot gamla bygatan på ett sätt som för tanken till medeltid.
Byn är klassad som riksintresse för kulturmiljövården, fastställt 1987.11.05 av Riksantikvarie-ämbetet.
Första gången Bonäs by omnämns i skriftliga källor är år 1435, men då under benämningen Bonis.

Mer information om Bonäs här: Bonäs by

En intressant berättelse som Ingela Näsén har fått tag på om Gullo Majt finns här: Gullo Majt

Bonäs

En vy mot Orsasjön med Bonäs skola. Sommaren 2015. Foto: Owe Hållmarker

Föregående:
Nästa: