Föreningen

Mora Hembygdslag bildades 1973. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig förening.

Föreningens huvudändamål är att dokumentera, värna om och sprida kännedom om det kulturella arvet samt arbeta med aktuella hembygdsfrågor och hembygdsutveckling. Arbetet bedrivs i huvudsak inom ett antal arbetsgrupper.

I Mora kommun finns sex större Hembygdsföreningar. Utöver Mora Hembygdslag finns föreningar i Norra och Södra Venjan, Våmhus, Sollerön och Oxberg. Av de 19 byarna runt Mora centrum arbetar sju byar med hembygdsfrågor i föreningsform. Varje förening i kommunen står på egna ben. Mora Hembygdslag ska enligt de nya stadgarna inte vara någon paraplyorganisation men stödja hembygdsverksamheter i byarna.

 

Arbetsgrupper

Stadgar

Styrelse

Årsmöteshandlingar

 

 

Missmårn årlig tidskrift

Missmårnssläpp lördag 1 juni

”Allt traditionellt gammalt hantverk från vår hembygd”

Årets tidning, rykande färsk finns till försäljning utanför Mora Hemslöjd lördag 1 juni

kl. 10-14, kom och träffa oss för att säkra ditt exemplar av Missmårn. temat är hantverk

och du kan bl.a. läsa om Emil Lindroths fantastiska trämodellsamling.

 

Vill du förbeställa Missmårn Swisha 160 kr till Mora Hembygdslags Swishkonto

123 284 07 42 eller betala till bankgiro 119-5197 Mora Hembygdslag. Ange namn och

adress så skickar vi Missmårn till dig.

Missmårn kostar 100 kr och finns till försäljning hos utvalda återförsäljare: Mora

Hemslöjd, Mora Bokhandel, Grannas A Olssons hemslöjd och via Mora hembygdslags

säljare.

 

Sökregister Missmårn 

Gustav Vasa 500 år

Skogens Pärlor, Föredrag av Staffan Larsson.

Vasaloppets tillkomst

Övriga länkar

 

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem!

Årsavgift 100 kr betalas till bankgiro 119-5197.

Ange namn och adress samt e-postadress till dig eller någon annan i din närhet!

Med e-post kan vi enkelt nå ut med information.

Du kan även betala via SWISH till 123 284 07 42.

Avgiften används till att täcka de kostnader som uppkommer i verksamheten. 

Mora Hembygdslag har en Minnesfond.

För gåvor till den, vänd er till Lindblads Begravningsbyrå 0250-12088.

Vår e-postadress: info@morahembygd.se

Namn och telefon till oss som är i AU (vise ordf, sekr, kassör) Ingmar Kånåls 070-5677906, Maud Waters 076-0525253, Leif Almlöf 070-5172463.

 

Regler för Hemsidan

– Hemsidans innehåll får kopieras för enskilt bruk. All annan användning är ej tillåten.

 

Kontakta Leif Almlöf, leif.almlof@telia.com, administratör för hemsidan:

– om ni vill bidra med bilder eller lämna kompletterande fakta om bilder eller om materialet i övrigt som finns på hemsidan.

– om ni vill att någon bild ska tas bort eller om någon annan faktauppgift är felaktig, ska ändras eller tas bort.