Föreningen

Mora Hembygdslag bildades 1973. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig förening.

Föreningens huvudändamål är att dokumentera, värna om och sprida kännedom om det kulturella arvet samt arbeta med aktuella hembygdsfrågor och hembygdsutveckling. Arbetet bedrivs i huvudsak inom ett antal arbetsgrupper.

I Mora kommun finns sex större Hembygdsföreningar. Utöver Mora Hembygdslag finns föreningar i Norra och Södra Venjan, Våmhus, Sollerön och Oxberg. Av de 19 byarna runt Mora centrum arbetar sju byar med hembygdsfrågor i föreningsform. Varje förening i kommunen står på egna ben. Mora Hembygdslag ska enligt de nya stadgarna inte vara någon paraplyorganisation men stödja hembygdsverksamheter i byarna.

 

Arbetsgrupper

Stadgar

Styrelse

Årsmöteshandlingar

Missmårn årlig tidskrift

Sökregister Missmårn

Gustav Vasa 500 år

Skogens Pärlor, Föredrag av Staffan Larsson.

Vasaloppets tillkomst

Övriga länkar

 

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem!

Årsavgift 100 kr betalas till bankgiro 837-2070.

Ange namn och adress samt e-postadress till dig eller någon annan i din närhet!

Med e-post kan vi enkelt nå ut med information.

Du kan även betala via SWISH till 123 336 4866

Avgiften används till att täcka de kostnader som uppkommer i verksamheten. 

Mora Hembygdslag har en Minnesfond.

För gåvor till den, vänd er till Lindblads Begravningsbyrå 0250-12088.

 

Regler för Hemsidan

– Hemsidans innehåll får kopieras för enskilt bruk. All annan användning är ej tillåten.

 

Kontakta någon i arbetsgruppen

– om ni vill bidra med bilder eller lämna kompletterande fakta om bilder eller om materialet i övrigt som finns på hemsidan.

– om ni vill att någon bild ska tas bort eller om någon annan faktauppgift är felaktig, ska ändras eller tas bort.