Gopshus

Gopshus är en ort i Mora socken i Mora kommun, Dalarnas län. Orten ligger vid Österdalälven, vid Spjutmosjöns sydvästra strand. Närliggande orter är bland annat Oxberg och, längre ner längs Österdalälvens lopp, Mora med kringliggande tätorter. Fram till 2010 klassade SCB Gopshus som en småort.

Gopshus ligger längs Vasaloppspårets sträckning och utgjorde en matkontroll i Vasaloppet åren 1937–1962.

Föregående:
Nästa: