Historiska platser och andra skyddsvärda pärlor i Moraskogarna

Visar hur man med hjälp av kartmaterial på nätet kan hitta kulturhistoriska besöksmål i skogarna.

Föredrag av Staffan Larsson Skogsstyrelsen
Mora Kulturhus 20190409