Vissa av dessa böcker kan vara svåra att få tag på i handeln, men många av dem finns på Mora bibliotek.

Berättelser

Mormålsbibeln  (olika moramål och svenska, säljs av Mora hemslöjd och Mora hembygdslag)

Mårmårås missa av Rut Puck Olsson

Mer um Mårmåras Missa av Rut Puck Olsson

Sagor på Moramål (vikamål) av Majvor Jonsson.

Kisti å Katto – je krippbok upå soldmål av Britt-Liz Jönsson

Gardn å fotjä dar. del 1

Gardn å fotjä dar. del 2

Årsböcker och andra skrifter

Missmårn (olika moramål och svenska, säljs av Mora hemslöjd, Bokia samt Mora hembygdslag)

Solöen (sollerömål, ges ut av Sollerö hembygdsförening)

Wåmusn (våmhusmål och bonäsmål)

Ordböcker och liknande

– Färdär frå Soldn av Margit Andersson och Suzanne Danielsson.

– Bygdemål i Mora. Östnor och dess grannbyar Öna och Kråkberg.

– Parlör för Moraturisten, efter en ide’ från Ingela Näse’n och Bertil Ask, Våmhus.

– Våmhus ordlista

Digitala ordböcker och texter

UM TOR Å ÅKE (L Thorslund)