I arkivet samlar vi bilder, inspelningar, filmer och dokument kring Mora socken och dess historia.

Har du bilder, inspelningar eller dokument som du vill bidra med? Kontakta oss gärna via kontakformuläret.

Här en länk till Bygdearkivet i Mora. Här kan du söka gamla bilder från Mora. Mora Bygdearkiv

Här en länk till biblioteken i Ovansiljan, Mora, Orsa och Älvdalen, där du kan söka efter litteratur om hembygden: Biblioteket Ovansiljan

Textsök:
Totalt:12
pdf
Storskiftet i Östnor 1848
pdf
Besuttenheter vid storskiftet i Östnor 1848
pdf
Stapeldiagram
pdf
Besuttapril (00-04-03)
Storskifte i urmakeriets Östnor 1847/48
pdf
Tidig bebyggelse
pdf
Datering av järnframställningsplatser vid noretfårorna i byarna Kråkberg, Öna och Östnor, Mora socken.
Rapport av Anders Norén
pdf
Tabell över gamla byggnader
pdf
Järnframställning
Av Anders Noren
pdf
Några glimtar ur Östnors äldre historia.
pdf
En dokumentation av gamla talesätt, maträtter, liv och lekar, i Östnor vid seklets början.
pdf
Hur Bogghed befolkades
pdf
Gamla Östnors härbren
Totalt:12
Bonäsbrand 136 21 Brand 2  (öppna för att läsa om branden)