Föreningen

Mora Hembygdslag bildades 1973. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig förening.

Föreningens huvudändamål är att dokumentera, värna om och sprida kännedom om det kulturella arvet samt arbeta med aktuella hembygdsfrågor och hembygdsutveckling. Arbetet bedrivs i huvudsak inom ett antal arbetsgrupper.

I Mora kommun finns sex större Hembygdsföreningar. Utöver Mora Hembygdslag finns föreningar i Norra och Södra Venjan, Våmhus, Sollerön och Oxberg. Av de 19 byarna runt Mora centrum arbetar sju byar med hembygdsfrågor i föreningsform. Varje förening i kommunen står på egna ben. Mora Hembygdslag ska enligt de nya stadgarna inte vara någon paraplyorganisation men stödja hembygdsverksamheter i byarna. En kontaktperson finns därför i varje by (byombud).

 

Arbetsgrupper

Stadgar

Styrelse och byombud

Årsmöteshandlingar

Sökregister Missmårn

Nedladdning av filer

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem!

Årsavgift 100 kr betalas till bankgiro 837-2070.

Ange namn och adress samt e-postadress till dig eller någon annan i din närhet!

Med e-post kan vi enkelt nå ut med information.

Avgiften används till att täcka de kostnader som uppkommer i verksamheten. 

 

Regler för Hemsidan

– Hemsidans innehåll får kopieras för enskilt bruk. All annan användning är ej tillåten.

 

Kontakta någon i arbetsgruppen

– om ni vill bidra med bilder eller lämna kompletterande fakta om bilder eller om materialet i övrigt som finns på hemsidan.

– om ni vill att någon bild ska tas bort eller om någon annan faktauppgift är felaktig, ska ändras eller tas bort.

Mora Hembygdslag på Facebook

Bälter-Maria på Bogghed gör bondsmör på 30-talet medan mor bär Meta i böjen. Foto lånat av Margareta (Meta) Grudd. ... Visa flerVisa färre

Visa på Facebook

Laxfällor i älvkanten vid Sanda innan kraftverken byggdes i älven. Frans Estenberg som skötte Zorns laxfällor i Gopsmor runt 1910. Han har nedtecknat alla sina fångster. Det var en ansenlig mängd siljansöring mellan 2 och 6 kg som fångades. Annat är det idag. ... Visa flerVisa färre

Visa på Facebook

Flygplan på Bösjön på 50-talet. Pilot Sten Englund, Yvraden. Sten flög ut bla vinterfiskare till avlägsna vatten i Sverige. Han fick sedan internationella uppdrag. Frankrike köpte nya plan från USA. Sten tog på sig att flyga dessa plan över till Paris, vilket inte var så lätt på den tiden. Sista resan hamnade han i oväder och störtade i havet utanför Newfoundlands kust. Detta var 3 sept 1963. ... Visa flerVisa färre

Visa på Facebook