Föreningen

Mora Hembygdslag bildades 1973. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig förening.

Föreningens huvudändamål är att dokumentera, värna om och sprida kännedom om det kulturella arvet samt arbeta med aktuella hembygdsfrågor och hembygdsutveckling. Arbetet bedrivs i huvudsak inom ett antal arbetsgrupper.

I Mora kommun finns sex större Hembygdsföreningar. Utöver Mora Hembygdslag finns föreningar i Norra och Södra Venjan, Våmhus, Sollerön och Oxberg. Av de 19 byarna runt Mora centrum arbetar sju byar med hembygdsfrågor i föreningsform. Varje förening i kommunen står på egna ben. Mora Hembygdslag ska enligt de nya stadgarna inte vara någon paraplyorganisation men stödja hembygdsverksamheter i byarna. En kontaktperson finns därför i varje by (byombud).

 

Arbetsgrupper

Stadgar

Styrelse och byombud

Årsmöteshandlingar

Nedladdning av filer

 

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem!

Årsavgift 100 kr betalas till bankgiro 837-2070.

Ange namn och adress samt e-postadress till dig eller någon annan i din närhet!

Med e-post kan vi enkelt nå ut med information.

Avgiften används till att täcka de kostnader som uppkommer i verksamheten. 

 

Regler för Hemsidan

– Hemsidans innehåll får kopieras för enskilt bruk. All annan användning är ej tillåten.

 

Kontakta någon i arbetsgruppen

– om ni vill bidra med bilder eller lämna kompletterande fakta om bilder eller om materialet i övrigt som finns på hemsidan.

– om ni vill att någon bild ska tas bort eller om någon annan faktauppgift är felaktig, ska ändras eller tas bort.

Mora Hembygdslag på Facebook

Idag va ed revåveder jän. ... Visa flerVisa färre

Visa på Facebook

Intressant och välbesökt föredrag 27 nov. om medeltida timmerhus. Mer info om ämnet kommer senare på mejl till alla medlemmar. ... Visa flerVisa färre

Visa på Facebook

Föredrag: Våra gamla timmerhus.
Hur ser man att ett timmerhus är från medeltiden? Hur åldersbestämmer man? Vilka inventeringar är gjorda i siljanstrakten? Kulturhistoriska värdet? Hur kan de bevaras? Sveriges äldsta timmerhus finns i Mora som ni kanske vet.
... Visa flerVisa färre

Visa på Facebook