Vykort från Våmhus 1903

Vykort från Våmhus 1903

Vykort, Vy från Gopshusberget mot Österdalälven

Vykort, Vy från Gopshusberget mot Österdalälven

Vykort, Oxberg 1906. Översvämning vid järnvägsstaationen. Foto: Per Smedman

Vykort, Oxberg 1906. Översvämning vid järnvägsstationen. Foto: Per Smedman

Flygfoto över Mora Noret 1937, Vykort

Vykort, Flygfoto över Mora Noret 1937,