Nusnäs

Redan från tidig medeltid finns information som tyder på att här funnits bosättningar med jordbruk och hantverk som huvudsyssla.
I jordeboken från 1539 upptas 14 skattebönder i Nusnäs och lämningar från järnframställningsplatser från järnåldern har hittats inom byns gränser längs sjöstranden. Timrade härbren och lador som är många hundra år står fortfarande på gårdar och ängar runt om byn, det äldsta är dock flyttat till Zorns Gammelgård i Mora. Ett härbre som timrats av stockar som fälldes vintern 1308-09.

Hantverk i form av Dalaskåp och Mora Klock fodral. Korgmakeri har även varit en mycket stor inkomstkälla för många allra helst under 1940-50 talet då ca 40 korgmakare var i gång här i byn.

Idag är Nusnäs en by som har ca. 400 hushåll som åretrunt boende och betydligt fler under sommaren. Byn har dagis, skola och fritids samt idrottsplats och festplats.

Föregående:
Nästa: