Färnäs

Färnäs är en tätort i Mora kommun. Orten ligger strax öster om Mora. Det centrala stråket genom Färnäs är Färnäs bygata, som tidigare varit en del av riksväg 70 (ursprungligen 12), vilken nu löper norr om byn.

Byn antas ha grundats någon gång under 1200-talets andra hälft, men det finns spår av bosättningar redan under järnåldern. Byn finns nämnd i handlingar från år 1325 som ”Fyrnaes”. På 1500-talet var Färnäs en utpräglad jordbruksby med fina åkermarker. Då bestod byn av mindre byar. Dessa växte senare samman till två huvudbyar, Nordibyn och Sydibyn som under 1800-talet växte samman.[2] Mycket av den äldre bebyggelsen finns ännu bevarad, och byn finns inte mindre än 35 kända hus från medeltiden och 1500-talet bevarade. Det finns till exempel ett härbre daterat till efter 1298 i Färnäs[3], samt ett dubbelhärbre byggt var virke fällt 1352-53.[4]

Sista vanliga matvarubutiken i Färnäs (Ica Nära, i folkmun känd som ”Krångs”) stängdes på grund av dålig lönsamhet strax efter sekelskiftet.

Föregående:
Nästa: